TELAKOINTIEHDOT JA VAPAAT PAIKAT

TELAKOINTIEHDOT

Telakoitavan korkeintaan 13 tonnia painavan purjeveneen tulee olla Trafi:n venerekisterissä;

veneen suurin syväys on 2.45 metriä, pituus 45 jalkaa (13.5 m), leveys 4.5 metriä ja korkeus kiinteät tutkat ym. rakenteet huomioiden enintään 4.5 metriä;

telakka ei ota vastaan puurunkoisia veneitä.


Asiakkaan on ilman lisäkustannuksia löysennettävä takila ennen nostoa ja kiristettävä se purjehduskuntoon vesillelaskun jälkeen;

veneet ja masto telakoidaan vain sisätiloissa (mastoja varten on erilliset mastotelineet ja niiden siirto- ja nostovälineet;

telakka edellyttää, että veneen omistaja ottaa veneelleeen laajan ja Suomessa operoivan yrityksen venevakuutuksen, jonka vakuutusnumero on telakan tiedossa ennen telakointia;

 

Veneen septitankin on oltava tyhjä ja poistoletkujen sekä venttiileiden oltava vesihuuhdeltuja edeltä ennen nostoa;

kaasupullon/-pullojen letku irroitetaan ennen nostoa ja pullo(t) poistetaan veneestä;

irroitettujen kaasupullojen säilytys telakan lukitussa ulkosäilytyskontissa sisältyy hintaan;

veneen apumoottori on ensisijaisesti diesel- tai sähkökäyttöinen;

veneen puhtaat konekorjaukset ja pölyämättömät huollot, puhdistukset ja kiilloitukset voidaan tehdä itse tai teettää telakan toimesta erikseen sopien hallissa (mm. itse tehty hiontavahaus on sallittua, myös pölyävä hionta hiomalaitteeseen integroidulla telakan imurilla); 

pohjan huoltomaalaus voidaan tehdä sisätiloissa lattian/kelkan pressusuojauksessa;

hyvin pölyävät ja likaavat työt tehdään erikseen sopien varustelupihalla;

tulityöt hallin sisällä eivät ole sallittuja;

veneen noston ja vesillelaskun aikana venekunnasta on vähintäin yksi paikalla auttamassa (hyvitys yksimastoisella veneellä on yhteensä 150 euroa);

telakan järjestämä 50%:n glykoli ajetaan talveksi veneen moottorin merivesikiertoon noston yhteydessä, yhdessä veneen edustajan kanssa ja

veneiden nostot ja laskut tehdään ma-pe aikavälillä asiakkaan kanssa edeltä sovittavana aikana.                                                                         


Telakalla on öljyn sekä glykolin talteenottovälineet ja oma jätehuolto.

Venehalli on turvalukittu ja varustettu kahdeksalla 4K videovalvontakameralla.

Kirjallinen sopimus talvisäilytyksestä tehdään etukäteen ennen veneen nostoa. Sopimukseen tulee kirjata omistustietojen lisäksi mm. veneen rekisteröintitunnukset, vakuutusnumero ja -yhtiö.


Tavoitteena on hyvä järjestys, siisteys, turvallisuusennakointi, luotettavuus, aidosti edulliset hinnat, asialliset huolto- ja kunnostusmahdollisuudet asiakkaalle itselleen telakoinnin aikana sekä reilu ja pitkäjänteinen asiakasta kuunteleva sekä huomioiva yhteistyö, puolin ja toisin.

Käyttöpurjeiden talvisäilytys hallin erillisissä lämpimissä sisätiloissa on käyttävissä 10 euron hintaan per purje.VAPAAT PURJEVENEPAIKAT

Purjevenepaikkoja kelkkoineen ad 13 tonnin kantavuuteen asti on valmiina 19 kpl. Ne ovat kaikki tällä hetkellä varattuja talvikaudelle 2023-24. Paikaa jonottavia purjeveneitä on kymmenkunta. Vapaita talvitelakoinnin paikkoja ei toistaiseksi ole.

Yrityksen 10/2020 ostamaan läheiseen rantakiinteistöön on suunnitteilla uusi betonipohjainen puurankenteinen kylmä 900 m2:n purjevenehalli talvikaudeksi 2024-25 tai viimeistään 2025-26. (päivitetty 06.06.2023)